رادیو MBA

 

ایجاد یک کسب و کار جدید (بخش اول)

این برنامه، بخش اول یک مجموعه چند قسمتی است. برای کسانی که می خواهند کسب و کار جدید را برپا کنند یا به تازگی قصد ورود به دنیای کسب و کار را دارند.

تفاوتهای زن و مرد

 یکی از مشکلات همشگی در فضای کسب و کار مدیریت بر زنان و کار تحت مدیریت زنان است. بخش عمده این مشکل به دلیل عدم شناخت کافی از تفاوت زن و مرد می باشد. در این برنامه به این موضوع پرداخته می شود.

 

 

با همکاری آکادمی مجازی ایرانیان